Pen y fro Primary School

Primary Priors Crescent Dunvant Swansea SA2 7UF

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 678 66.7 £251 n/a +3.3%
Y llynedd 29,300 4,860 £7,170 dim n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 634 133 £66.60 n/a +22%
Y llynedd 79,000 16,600 £3,490 £107 -18%
Trydan data: 11 Gorff 2022 - 28 Medi 2023. Nwy data: 23 Meh 2021 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd nwy!
Mae eich gwres ymlaen ar hyn o bryd a'r rhagolygon ar gyfer yr wythnos nesaf yw tywydd cynnes, gyda thymheredd dydd ar gyfartaledd o 16.2C. Rydym yn argymell eich bod yn diffodd eich gwres i gyd gyda'ch gilydd neu efallai ei fod wedi'i gynnau cyn i'r ysgol gael ei feddiannu yn y bore. Trwy ddiffodd eich gwres gallech arbed £200.
Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 13% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £680 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£660 1,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,000 460 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£330 1,300 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£540 2,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£1,300 640 kg CO2
£5,700 Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Mer 1af Maw 2023
2023
1 weithred

Pen y fro Primary School became an active user of Energy Sparks!

Gwe 20fed Ion 2023

Pen y fro Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Pen y fro Primary School mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council