Peninsula East Primary Academy

Primary Avery Way, Allhallows, Rochester ME3 9HR

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,040 104 £220 n/a +6.9%
Y llynedd 49,700 8,290 £10,400 £1,110 -6.0%
Nwy Wythnos ddiwethaf 3,120 655 £234 n/a +41%
Y llynedd 229,000 48,100 £17,100 £4,610 +9.4%
Trydan data: 8 Meh 2021 - 25 Medi 2023. Nwy data: 26 Mai 2021 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Sylwch! Mae defnydd nwy yn ystod y tymor wedi cynyddu gan  30% sy'n costio£53 yn ychwanegol bob wythnos. Gwiriwch a yw thermostatau gwresogi wedi'u gosod ar 18°C ​​i arbed ynni.
Mae eich gwres ymlaen ar hyn o bryd a'r rhagolygon ar gyfer yr wythnos nesaf yw tywydd cynnes, gyda thymheredd dydd ar gyfartaledd o 18.4C. Rydym yn argymell eich bod yn diffodd eich gwres i gyd gyda'ch gilydd neu efallai ei fod wedi'i gynnau cyn i'r ysgol gael ei feddiannu yn y bore. Trwy ddiffodd eich gwres gallech arbed £390.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£960 5,400 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£5,600 16,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£2,700 2,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£2,700 7,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£1,200 3,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Peninsula East Primary Academy Staff

Peninsula East Primary Academy Pupils