Ralph Allen School

Secondary Claverton Down Road, Combe Down, Bath BA2 7AD

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 8,440 874 £1,270 n/a -2.3%
Y llynedd 527,000 79,700 £79,100 £34,500 +36%
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd Data ar gael o Mer 04 Hyd 2023
Trydan data: 1 Medi 2018 - 1 Hyd 2023. Nwy data: 3 Hyd 2022 - 10 Ebr 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 450 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £61 ac wedi cynhyrchu 61 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Mae defnydd trydan blynyddol wedi cynyddu 140,000 kWh o gymharu â'r llynedd. Beth allwch chi ei ddiffodd i wneud gwahaniaeth?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£35,000 38,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£30,000 34,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£14,000 16,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£1,700 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2019
1 weithred

Ralph Allen joined Energy Sparks!

Gwe 6ed Rhag 2019

Ralph Allen School Pupils