Redhill High School

Secondary Junction Road, Stourbridge DY8 1JX

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 5,700 573 £854 n/a +4.3%
Y llynedd 319,000 52,900 £47,800 £6,090 +2.7%
Nwy Wythnos ddiwethaf 3,440 722 £103 n/a +17%
Y llynedd 1,150,000 242,000 £34,500 £11,300 n/a
Trydan data: 1 Hyd 2020 - 27 Medi 2023. Nwy data: 23 Ion 2022 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 30 kW yn y gaeaf i 16 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £5,600 yn flynyddol.
Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 710 kWh o nwy gan gostio £21. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£8,700 61,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£4,200 29,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£9,400 10,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£12,000 87,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£7,900 9,500 kg CO2
£58,000 Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Redhill High School Pupils