Richard Rose Central Academy

Secondary Victoria Place, Carlisle, Cumbria CA1 1LY

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 16,800 3,390 £3,380 n/a +22%
Y llynedd 747,000 125,000 £150,000 £102,000 +5.7%
Nwy Wythnos ddiwethaf 8,360 1,750 £635 n/a -5.5%
Y llynedd Data ar gael o Tach 2023
Trydan data: 1 Hyd 2020 - 17 Medi 2023. Nwy data: 3 Tach 2022 - 19 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 1,600 kWh o nwy gan gostio £120. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!
Sylwch! Mae defnydd nwy eich ysgol yn ystod gwyliau'r Haf wedi cynyddu 15% o gymharu â Hanner tymor yr haf. RhwngDydd Sadwrn 22 Gorff 2023 a Dydd Sul 3 Medi 2023 gwnaethoch ddefnyddio 42,000 kWh o nwy sydd wedi costio £3,200. Wrth addasu ar gyfer newidiadau mewn tymheredd allanol, mae hyn yn dal yn gynnydd o £420 a 1,200 kg CO2 o gymharu â gwyliau'r Hanner tymor yr haf. Gofynnwch i reolwr safle’r ysgol wirio’r rheolyddion gwresogi i leihau’r defnydd o nwy yn ystod gwyliau’r ysgol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£2,000 11,000 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£28,000 25,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£49,000 41,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£100,000 85,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£25,000 21,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Richard Rose Central Academy Staff

Richard Rose Central Academy Pupils