Richard Rose Morton Academy

Secondary Richard Rose Morton Academy Wigton Road CA1 1LY

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 666,000 111,000 £134,000 £92,700 -1.0%
Nwy Wythnos ddiwethaf 12,600 2,640 £956 n/a -1.3%
Y llynedd Data ar gael o Ion 2024
Trydan data: 1 Hyd 2020 - 17 Medi 2023. Nwy data: 24 Ion 2023 - 30 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich gwres ymlaen ar hyn o bryd a'r rhagolygon ar gyfer yr wythnos nesaf yw tywydd cynnes, gyda thymheredd dydd ar gyfartaledd o 16.1C. Rydym yn argymell eich bod yn diffodd eich gwres i gyd gyda'ch gilydd neu efallai ei fod wedi'i gynnau cyn i'r ysgol gael ei feddiannu yn y bore. Trwy ddiffodd eich gwres gallech arbed £680.
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 10%, gan gostio £260 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£29,000 25,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£93,000 77,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£50,000 42,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£17,000 15,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£690 3,800 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Richard Rose Morton Academy Staff

Richard Rose Morton Academy Pupils