Rickley Park Primary School

Primary Rickley Lane, Bletchley, Milton Keynes MK3 6EW

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,920 192 £671 n/a +3.3%
Y llynedd 93,800 15,600 £27,900 £3,970 -9.5%
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd Data ar gael o Tach 2023
Trydan data: 1 Hyd 2020 - 25 Medi 2023. Nwy data: 2 Tach 2022 - 18 Gorff 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 7.5 kW yn y gaeaf i 4.2 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £2,300 yn flynyddol.
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 3.3%, gan gostio £22 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£7,600 3,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£4,100 2,000 kg CO2
£15,000 Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£820 2,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
3 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Cael haf FFAN-tastig!

Gwe 30ain Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal arolwg trafnidiaeth

Gwe 16eg Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Deall sut mae ein dewisiadau trafnidiaeth yn effeithio ar yr amgylchedd

Gwe 16eg Meh 2023
2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Creu posteri arbed ynni

Gwe 12fed Mai 2023
2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Gwe 21ain Ebr 2023
2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Mer 1af Maw 2023
2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Llun 5ed Medi 2022
2020
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Maw 1af Medi 2020

Rickley Park Primary School Staff

Rickley Park Primary School Pupils