Ridgewood High School

Secondary Park Road West, Wollaston, Stourbridge, West Midlands DY8 3NQ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 4,920 484 £739 n/a +5.3%
Y llynedd 244,000 40,200 £36,700 £12,100 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 3,940 828 £118 n/a +73%
Y llynedd 835,000 175,000 £25,000 £6,350 +0.1%
Trydan data: 13 Ebr 2022 - 27 Medi 2023. Nwy data: 18 Meh 2021 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,500 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £86 ac wedi cynhyrchu 300 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£5,800 40,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£2,200 15,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£5,100 5,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£9,300 10,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£12,000 13,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Ridgewood High School Pupils