Saint Ambrose College

Secondary Hale Road, Hale Barns, Altrincham WA15 0HE

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 22,800 4,630 £3,420 n/a +17%
Y llynedd 886,000 149,000 £133,000 £96,300 +1.4%
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 2,060,000 433,000 £61,800 £33,400 +5.2%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 17 Medi 2023. Nwy data: 1 Medi 2018 - 27 Ebr 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£24,000 28,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£15,000 100,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£55,000 62,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£96,000 110,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£1,900 13,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Saint Ambrose College Pupils