Sawston Village College

Secondary Sawston Village Collage New Road, Sawston CB22 3BP cb22 3bp

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 11,300 2,290 £1,700 n/a +1.4%
Y llynedd 603,000 101,000 £90,500 £52,000 -2.3%
Trydan data: 1 Hyd 2020 - 20 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

O Na! Mae defnydd cyfartalog trydan yn ystod gwyliau'r Haf wedi cynyddu 5.5% o gymharu â gwyliau'r Hanner tymor yr haf. Eich defnydd trydan wythnosol ar gyfartaledd yn ystod gwyliau'r Haf oedd 7,000 kWh o gymharu â6,600 kWh yn ystod gwyliau'r Hanner tymor yr haf.  
Beth allwch chi ei ddiffodd i arbed ynni yn ystod y gwyliau nesaf?
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 530 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £80 ac wedi cynhyrchu 89 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£6,500 7,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£52,000 58,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£28,000 31,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£8,800 9,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£17,000 20,000 kg CO2
£100,000 Dysgu rhagor

Sawston Village College Pupils