Seagrave Village Primary School

Primary Green Lane, Seagrave, Loughborough LE12 7LU

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 20,900 3,610 £6,110 £1,100 -13%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 28 Awst 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£350 220 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£440 260 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£1,100 650 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£670 430 kg CO2
£4,000 Dysgu rhagor

Seagrave Village Primary School Staff

Seagrave Village Primary School Pupils