Smithton Primary School

Primary Smithton Primary School, Smithton Park, Smithton, Inverness IV2 7PD

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Nwy Wythnos ddiwethaf 4,940 1,040 £148 n/a +34%
Y llynedd 396,000 83,100 £11,900 £2,290 -30%
Nwy data: 12 Meh 2021 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd fe wnaethoch chi ddefnyddio 14,000 kWh o nwy a0 kWh o drydan yn ystod gwyliau'r Hanner tymor yr hydref 2022. Diffoddwch eich gwres, dŵr poeth ac offer trydanol i arbed tua£410 eleni. 
Sylwch! Mae defnydd nwy yn ystod y tymor wedi cynyddu gan  28% sy'n costio£32 yn ychwanegol bob wythnos. Gwiriwch a yw thermostatau gwresogi wedi'u gosod ar 18°C ​​i arbed ynni.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£570 7,900 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£1,300 9,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£2,100 15,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£760 5,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Smithton Primary School Pupils