Snowfields Academy - Cranbrook Campus

Special Cranbrook Campus, Angley Road, Cranbrook TN17 2PJ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 4,310 859 £910 n/a -1.2%
Y llynedd 263,000 43,200 £55,000 £53,100 -15%
Trydan data: 15 Hyd 2020 - 17 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 31 kW yn y gaeaf i 15 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £12,000 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 5,300 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £1,100 ac wedi cynhyrchu 860 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£32,000 25,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£53,000 42,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£36,000 28,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£14,000 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£3,200 2,600 kg CO2
£18,000 Dysgu rhagor

Snowfields Academy - Cranbrook Campus Staff

Snowfields Academy - Cranbrook Campus Pupils