Southern Cross School

Secondary Roundwood Rd, Northenden, Wythenshawe M22 4AB

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,980 399 £982 n/a +8.4%
Y llynedd 94,700 15,700 £40,500 £26,500 +6.3%
Trydan data: 21 Gorff 2021 - 20 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Newyddion Drwg!  Mae defnydd trydan eich ysgol yn ystod gwyliau'r Haf 2023 wedi cynyddu 30% o gymharu â Haf 2022. RhwngDydd Sadwrn 22 Gorff 2023 a Dydd Mercher 30 Awst 2023 gwnaethoch ddefnyddio 6,300 kWh sydd wedi costio £3,100. Mae hyn yn gynnydd o 1,400 kWh o gymharu â'r un cyfnod yn ystod y gwyliau llynedd ac wedi rhyddhau 89 kg CO2 ychwanegol.
O Na! Mae defnydd cyfartalog trydan yn ystod gwyliau'r Haf wedi cynyddu 14% o gymharu â gwyliau'r Hanner tymor yr haf. Eich defnydd trydan wythnosol ar gyfartaledd yn ystod gwyliau'r Haf oedd 1,100 kWh o gymharu â970 kWh yn ystod gwyliau'r Hanner tymor yr haf.  
Beth allwch chi ei ddiffodd i arbed ynni yn ystod y gwyliau nesaf?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£11,000 3,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£31,000 10,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£6,800 2,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£6,100 2,100 kg CO2
£16,000 Dysgu rhagor

Southern Cross School Pupils