Speyside High School

Secondary Mary Avenue, Aberlour, Moray AB38 9QU

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 9,630 985 £1,440 n/a +3.3%
Y llynedd 453,000 74,300 £67,900 £50,800 +13%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 910 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £140 ac wedi cynhyrchu 150 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Mae defnydd trydan blynyddol wedi cynyddu 53,000 kWh o gymharu â'r llynedd. Beth allwch chi ei ddiffodd i wneud gwahaniaeth?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£12,000 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£51,000 56,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£33,000 37,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£16,000 18,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£14,000 16,000 kg CO2
£92,000 Dysgu rhagor

Speyside High School Pupils