St Andrew's Church School

Primary Northampton Street, Julian Road, Bath, Somerset BA1 2SN

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 103 9.63 £15.50 n/a +7.6%
Y llynedd 5,070 857 £761 dim -12%
Trydan data: 1 Ion 2012 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 19% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £14 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 0.16 kW yn y gaeaf i 0.042 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £23 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Gosod paneli solar
£140 220 kg CO2
£2,200 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2020
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Ysgrifennu polisi ar gau drysau a ffenestri allanol pan fydd y gwres ymlaen

Iau 5ed Maw 2020

Cwblhawyd gweithgaredd: Creu arddangosfa arbed ynni

Mer 4ydd Maw 2020
2020
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Ymchwilio i faint o ynni mae teuluoedd yn ei ddefnyddio gartref

Iau 13eg Chwe 2020

Cwblhawyd gweithgaredd: Compare energy use for heating with outside temperature data

Mer 12fed Chwe 2020
2019
5 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Design and carry out an experiment to monitor the variation in classroom temperature across a 7 day period

Sad 23ain Tach 2019

Tymheredd a gofnodwyd yn: Class 3

Gwe 22ain Tach 2019

Tymheredd a gofnodwyd yn: Class 3

Gwe 22ain Tach 2019

Cwblhawyd gweithgaredd: Deall sut mae ein hallyriadau carbon yn achosi'r Effaith Tŷ Gwydr a'r Newid yn yr Hinsawdd

Gwe 22ain Tach 2019

Cwblhawyd gweithgaredd: Gwneud hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen ar ôl ysgol

Gwe 22ain Tach 2019
2019
1 weithred

St Andrew's Church School joined Energy Sparks!

Llun 20fed Mai 2019

St Andrew's Church School Pupils