St Anne’s Catholic Voluntary Academy

Primary Lightwood Road, Buxton Derbyshire SK17 7AN

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,420 120 £212 n/a -12%
Y llynedd 72,400 8,760 £10,900 £5,450 -5.9%
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 193,000 40,500 £5,790 £1,180 -17%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 2 Hyd 2023. Nwy data: 24 Rhag 2018 - 20 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Sylwch! Mae defnydd nwy yn ystod y tymor wedi cynyddu gan  150% sy'n costio£28 yn ychwanegol bob wythnos. Gwiriwch a yw thermostatau gwresogi wedi'u gosod ar 18°C ​​i arbed ynni.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,400 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £81 ac wedi cynhyrchu 240 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,100 2,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£640 4,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£3,800 4,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£5,400 6,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£880 6,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

St Anne’s Catholic Voluntary Academy Staff

St Anne’s Catholic Voluntary Academy Pupils