St Elizabeth’s Catholic Voluntary Academy

Primary Matlock Road, Belper, Derbyshire, DE56 2JD

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,100 106 £165 n/a +1.6%
Y llynedd 50,400 8,430 £7,570 £2,610 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,570 329 £47 n/a +20%
Y llynedd 230,000 48,400 £6,910 £3,520 +3.9%
Trydan data: 27 Mai 2022 - 26 Medi 2023. Nwy data: 1 Medi 2018 - 20 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,500 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £77 ac wedi cynhyrchu 300 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 360 kWh o nwy gan gostio £11. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,600 1,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,700 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£1,500 1,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£460 3,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£2,600 2,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

St Elizabeth’s Catholic Voluntary Academy Staff

St Elizabeth’s Catholic Voluntary Academy Pupils