St George's Catholic Primary School

Primary Woodcock Road, Warminster BA12 9EZ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 530 51.9 £127 n/a -4.8%
Y llynedd Data ar gael o Ion 2024
Nwy Wythnos ddiwethaf 628 132 £41.70 n/a +12%
Y llynedd Data ar gael o Ion 2024
Trydan data: 29 Ion 2023 - 1 Hyd 2023. Nwy data: 18 Ion 2023 - 29 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 22% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £900 dros y flwyddyn nesaf. 
Roedd defnydd nwy penwythnos diwethaf yn 8 kWh yn costio tua 53c. Da iawn i chi am leihau'r defnydd o wres ar y penwythnos!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£650 390 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£2,700 1,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£380 1,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Llun 6ed Maw 2023

St George's Catholic Primary School Staff

St George's Catholic Primary School Pupils