St Helen's Primary School

Primary Vincent street Sandfields Swansea SA1 3TY

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,190 119 £441 n/a +13%
Y llynedd 52,200 8,570 £12,900 £2,980 -9.5%
Nwy Wythnos ddiwethaf 948 199 £99.60 n/a n/a
Y llynedd 107,000 22,400 £4,100 dim -24%
Trydan data: 1 Ebr 2021 - 28 Medi 2023. Nwy data: 22 Meh 2021 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 610 kWh o nwy gan gostio £64. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!
Sylwch! Mae defnydd nwy yn ystod y tymor wedi cynyddu gan  Anfeidroldeb% sy'n costio£100 yn ychwanegol bob wythnos. Gwiriwch a yw thermostatau gwresogi wedi'u gosod ar 18°C ​​i arbed ynni.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£3,100 6,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£5,700 2,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£650 310 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£1,800 3,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,100 940 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

St Helen's Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi St Helen's Primary School mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council