St John Fisher Catholic Voluntary Academy

Primary Alvaston Street, Alvaston, Derby, Derbyshire, DE24 0PA

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 53,500 9,110 £8,020 £2,770 n/a
Trydan data: 28 Chwe 2022 - 27 Awst 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 270 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £40 ac wedi cynhyrchu 46 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£620 730 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£2,300 2,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£2,800 3,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£690 790 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£1,400 1,800 kg CO2
£14,000 Dysgu rhagor

St John Fisher Catholic Voluntary Academy Staff

St John Fisher Catholic Voluntary Academy Pupils