St Joseph's Catholic Primary School, Dinnington

Primary Lidgett Lane, Dinnington, Rotherham S25 2QD

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 748 71.3 £284 n/a +2.9%
Y llynedd Data ar gael o Sul 01 Hyd 2023
Nwy Wythnos ddiwethaf 775 163 £112 n/a +18%
Y llynedd 144,000 30,300 £6,840 £1,880 -17%
Trydan data: 1 Hyd 2022 - 25 Medi 2023. Nwy data: 5 Ebr 2021 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd nwy!
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,100 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £51 ac wedi cynhyrchu 230 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 6.6% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £330 dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,700 1,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£3,000 1,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£2,500 3,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£2,000 8,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£1,000 1,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Sul 1af Ion 2023

St Joseph's Catholic Primary School, Dinnington Staff

St Joseph's Catholic Primary School, Dinnington Pupils