St Joseph's Catholic Primary School, Malmesbury

Primary Holloway, Malmesbury, Wiltshire SN16 9BB

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 501 45.5 £119 n/a +36%
Y llynedd Data ar gael o Ion 2024
Nwy Wythnos ddiwethaf 12.2 2.56 81c n/a 160%
Y llynedd Data ar gael o Ion 2024
Trydan data: 29 Ion 2023 - 25 Medi 2023. Nwy data: 14 Ion 2023 - 17 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 36%, gan gostio £32 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 31% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £520 dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£720 500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£210 660 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Gwe 3ydd Maw 2023

St Joseph's Catholic Primary School, Malmesbury Staff

St Joseph's Catholic Primary School, Malmesbury Pupils