St Louis Catholic Primary School

Primary Welshmill Lane, Frome, Somerset, BA11 3AP

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 69,600 13,800 £10,400 £4,850 +30%
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 98,300 20,600 £2,950 dim +14%
Trydan data: 1 Ion 2015 - 29 Rhag 2021. Nwy data: 1 Ion 2015 - 25 Hyd 2021. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 4.8 kW yn y gaeaf i 2.3 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £610 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,000 2,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£310 2,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£2,300 3,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£270 1,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£510 680 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Llun 4ydd Ebr 2022
2018
1 weithred

St Louis Catholic Primary School joined Energy Sparks!

Maw 18fed Rhag 2018

St Louis Catholic Primary School Staff

St Louis Catholic Primary School Pupils