St Luke's Primary School

Primary Queens Park Rise, Brighton BN2 9ZF

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,150 180 £516 n/a +6.5%
Y llynedd 101,000 15,000 £18,800 dim n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,170 456 £86.90 n/a +11%
Y llynedd 345,000 72,500 £11,100 £4,160 n/a
Trydan data: 24 Awst 2022 - 26 Medi 2023. Nwy data: 27 Mai 2022 - 17 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae defnydd nwy eich ysgol yn ystod gwyliau'r Haf 2023 wedi cynyddu 19% o gymharu â Haf 2022. 

RhwngDydd Sadwrn 22 Gorff 2023 a Dydd Iau 31 Awst 2023 gwnaethoch ddefnyddio 9,300 kWh o nwy sydd wedi costio £370. Wrth addasu ar gyfer newidiadau mewn tymheredd allanol, mae hyn yn dal i fod yn gynnydd o 1,500 kWh a 320 kg CO2. Gofynnwch i reolwr safle’r ysgol wirio’r rheolyddion gwresogi i leihau’r defnydd o nwy yn ystod gwyliau’r ysgol.
Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£4,800 31,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£470 2,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gwella eich rheolaeth thermostatig
£910 4,800 kg CO2
£1,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Ymladd gwastraff bwyd gartref

Mer 22ain Chwe 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Mer 22ain Chwe 2023
2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Iau 20fed Hyd 2022

St Luke's Primary School Pupils