St Martin's Garden Primary School

Primary Lympsham Green, Odd Down, Bath, Somerset, BA2 2UN

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,740 258 £411 n/a +2.6%
Y llynedd 179,000 27,500 £26,900 £21,100 n/a
Trydan data: 22 Medi 2022 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 17 kW yn y gaeaf i 9.8 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £540 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 840 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £120 ac wedi cynhyrchu 120 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£8,100 8,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£21,000 22,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£14,000 15,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£6,200 6,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Cymryd rhan mewn gweithdy Cyflwyniad i Sbarcynni

Maw 18fed Ebr 2023
2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Maw 7fed Meh 2022
2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Byddwch yn Arwr Ynni

Mer 25ain Mai 2022
2022
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Sad 1af Ion 2022
2021
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Mer 1af Rhag 2021
2018
1 weithred

St Martin's Garden Primary School joined Energy Sparks!

Gwe 21ain Rhag 2018

St Martin's Garden Primary School Staff

St Martin's Garden Primary School Pupils