St Mary and St Giles Church of England School - South Site

Primary Galley Hill, Milton Keynes MK11 1PA

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,860 372 £652 n/a +9.8%
Y llynedd 75,200 12,500 £22,400 £18,100 n/a
Trydan data: 27 Mai 2022 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£10,000 5,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£21,000 10,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£12,000 5,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,900 1,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£3,100 1,500 kg CO2
£12,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2024
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Gwe 1af Maw 2024
2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Mer 1af Maw 2023

St Mary and St Giles Church of England School - South Site Staff

St Mary and St Giles Church of England School - South Site Pupils