St Mary's Catholic Primary School, Chapel Green

Primary Chapel Green, Crowborough, East Sussex TN6 2LB

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 68,200 11,400 £10,200 £4,510 -1.0%
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,620 551 £78.70 n/a +53%
Y llynedd 209,000 43,800 £6,260 £3,030 -4.9%
Trydan data: 1 Ion 2018 - 23 Awst 2023. Nwy data: 1 Ion 2018 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 660 kWh o nwy gan gostio £20. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!
Sylwch! Mae defnydd nwy yn ystod y tymor wedi cynyddu gan  21% sy'n costio£13 yn ychwanegol bob wythnos. Gwiriwch a yw thermostatau gwresogi wedi'u gosod ar 18°C ​​i arbed ynni.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£150 2,200 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£3,400 24,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£4,500 5,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£5,700 6,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,600 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

St Mary's Catholic Primary School, Chapel Green Staff

St Mary's Catholic Primary School, Chapel Green Pupils