St Mary's Catholic Primary School, Glossop

Primary Gladstone Street, Glossop, Derbyshire, SK13 8NE

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 319 36.7 £47.80 n/a -3.1%
Y llynedd Data ar gael o Tach 2023
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd Data ar gael o Ebr 2024
Trydan data: 13 Tach 2022 - 1 Hyd 2023. Nwy data: 23 Ebr 2023 - 20 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 6% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £35 dros y flwyddyn nesaf. 
Y defnydd trydan brig y llynedd oedd 7.6 kW. Mae gan yr ysgolion o faint tebyg sy'n perfformio orau ddefnydd brig o 10 kW. Daliwch ati i ddiffodd i arbed hyd yn oed mwy o drydan!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

St Mary's Catholic Primary School, Glossop Staff

St Mary's Catholic Primary School, Glossop Pupils