St Saviours Junior Church School

Junior Brookleaze Place, Bath BA1 6TG

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,050 104 £157 n/a +13%
Y llynedd 51,000 8,500 £7,650 £1,060 -14%
Nwy Wythnos ddiwethaf 571 120 £17.10 n/a +121%
Y llynedd Data ar gael o Maw 03 Hyd 2023
Trydan data: 26 Awst 2014 - 24 Medi 2023. Nwy data: 3 Hyd 2022 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 13%, gan gostio £18 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 3.6 kW yn y gaeaf i 2.1 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £630 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£1,800 2,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£750 830 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£1,400 1,700 kg CO2
£13,000 Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£180 1,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Inswleiddio'r pibellau dŵr poeth
£580 4,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2019
1 weithred

St Saviours Junior Church School joined Energy Sparks!

Sul 1af Rhag 2019
2019
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gwneud hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen ar ôl ysgol

Iau 20fed Meh 2019
2018
8 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Defnyddio monitorau offer i ddeall defnydd ynni dyfeisiau unigol

Mer 5ed Rhag 2018

Cwblhawyd gweithgaredd: Gweld gwres gyda chamera delweddu thermol

Mer 5ed Rhag 2018

Cwblhawyd gweithgaredd: Dysgu am offer sy'n defnyddio ynni gartref ac yn yr ysgol

Mer 5ed Rhag 2018

Cwblhawyd gweithgaredd: Gwnwch weithgaredd creadigol ar thema arbed ynni

Mer 5ed Rhag 2018

Cwblhawyd gweithgaredd: Dysgu o ble mae ein trydan a nwy yn dod a’u heffaith ar yr amgylchedd

Mer 5ed Rhag 2018

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Mer 5ed Rhag 2018

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Mer 5ed Rhag 2018

Cwblhawyd gweithgaredd: Mesur tymheredd yr ystafell ddosbarth

Mer 5ed Rhag 2018

St Saviours Junior Church School Staff

St Saviours Junior Church School Pupils