Dangosfwrdd Oedolion

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 79,800 15,000 £12,000 £1,810 +3.0%
Nwy Wythnos ddiwethaf 45,600 9,570 £1,370 n/a -40%
Y llynedd Data ar gael o Tach 2023
Trydan data: 1 Ion 2012 - 13 Maw 2023. Nwy data: 29 Tach 2022 - 26 Maw 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,900 3,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£2,100 2,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gwella eich rheolaeth thermostatig
£20,000 140,000 kg CO2
£1,000 Dysgu rhagor
 Lleihau'r defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,900 2,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£1,600 2,300 kg CO2
£12,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Iau 1af Medi 2022
2020
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Datgan Argyfwng Hinsawdd

Gwe 6ed Maw 2020
2020
4 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynllunio a chynnal ymgyrch i hyrwyddo teithio i'r ysgol cynaliadwy ac sy'n arbed ynni

Iau 13eg Chwe 2020

Cwblhawyd gweithgaredd: Troi gwres yr ysgol i lawr 1°C

Iau 13eg Chwe 2020

Cwblhawyd gweithgaredd: Gwneud hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen ar ôl ysgol

Iau 13eg Chwe 2020

Cwblhawyd gweithgaredd: Rhoi thermomedrau ym mhob ystafell ddosbarth i fonitro tymheredd yr ystafell

Iau 13eg Chwe 2020
2020
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Maw 14eg Ion 2020
2019
1 weithred

St Stephen's Church School joined Energy Sparks!

Iau 17eg Hyd 2019

St Stephen's Church School Pupils