St Thomas More Catholic Voluntary Academy

Secondary Palace Fields, Buxton, Derbyshire SK17 6AF

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 3,110 246 £466 n/a -0.6%
Y llynedd Data ar gael o Tach 2023
Nwy Wythnos ddiwethaf 4,060 852 £122 n/a 380%
Y llynedd 280,000 58,700 £8,390 dim -40%
Trydan data: 29 Tach 2022 - 28 Medi 2023. Nwy data: 1 Medi 2018 - 20 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Sylwch! Mae defnydd nwy yn ystod y tymor wedi cynyddu gan  69% sy'n costio£50 yn ychwanegol bob wythnos. Gwiriwch a yw thermostatau gwresogi wedi'u gosod ar 18°C ​​i arbed ynni.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 630 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £19 ac wedi cynhyrchu 130 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,600 2,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,800 13,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£1,000 7,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£7,400 8,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£140 2,000 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

St Thomas More Catholic Voluntary Academy Staff

St Thomas More Catholic Voluntary Academy Pupils