Stanton Drew Primary School

Primary Upper Stanton BS39 4EQ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 351 69.7 £52.70 n/a +0.0%
Y llynedd 19,500 3,290 £2,920 £1,370 +1.7%
Stôr-wresogyddion Wythnos ddiwethaf 475 85.3 £71.20 n/a +0.0%
Y llynedd 26,000 4,140 £3,900 £2,350 +60%
Trydan data: 1 Ebr 2021 - 21 Medi 2023. Stôr-wresogyddion data: 1 Ebr 2021 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£650 810 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£1,400 1,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffoddwch stôr-wresogyddion mewn tywydd cynhesach
£41 32 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£160 180 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£480 590 kg CO2
£5,200 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2017
1 weithred

Stanton Drew Primary School joined Energy Sparks!

Gwe 1af Medi 2017

Stanton Drew Primary School Staff

Stanton Drew Primary School Pupils