Tain Royal Academy

Secondary Scotsburn Rd, Tain IV19 1PS

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 12,200 2,400 £2,540 n/a +15%
Y llynedd 854,000 140,000 £123,000 £103,000 -0.6%
Trydan data: 1 Ion 2017 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£76,000 60,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£150,000 120,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£77,000 61,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£48,000 38,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£23,000 19,000 kg CO2
£100,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2019
1 weithred

Tain Royal Academy joined Energy Sparks!

Iau 10fed Hyd 2019

Tain Royal Academy Pupils