Talycopa Primary School

Primary Heol Hafdy, Llansamlet, Swansea SA7 9RZ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 994 95.7 £368 n/a -2.6%
Y llynedd 45,900 7,730 £11,100 £2,120 -5.0%
Nwy Wythnos ddiwethaf 397 83.3 £41.70 n/a +11%
Y llynedd Data ar gael o Tach 2023
Trydan data: 1 Ebr 2021 - 26 Medi 2023. Nwy data: 17 Tach 2022 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Roedd defnydd nwy penwythnos diwethaf yn 0 kWh yn costio tua 0c. Da iawn i chi am leihau'r defnydd o wres ar y penwythnos!
Ardderchog! Yn ystod gwyliau'r Haf mae defnydd nwy eich ysgol wedi gostwng 53% o gymharu âHanner tymor yr haf. Rhwng Dydd Mawrth 25 Gorff 2023 a Dydd Iau 31 Awst 2023 gwnaethoch ddefnyddio1,100 kWh o nwy sydd wedi costio £120. Wrth addasu ar gyfer newidiadau mewn tymheredd allanol, mae hwn yn arbediad o £130 a 260 kg CO2 o gymharu â'r un cyfnod yn ystod gwyliau'r Hanner tymor yr haf. Mae hyn yn golygu bod eich defnydd o nwy wedi gostwng yn fwy na'r disgwyl o ystyried newidiadau tywydd. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,500 730 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£2,600 1,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£3,200 1,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£1,500 720 kg CO2
£6,300 Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£800 1,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Talycopa Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Talycopa Primary School mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council