The Hundred of Hoo Academy Secondary

Secondary Main Road, Hoo, Rochester, Kent, ME3 9HH

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 9,350 1,880 £1,970 n/a +3.1%
Y llynedd 465,000 79,100 £97,000 £40,100 -5.3%
Nwy Wythnos ddiwethaf 10,600 2,220 £793 n/a +5.4%
Y llynedd Data ar gael o Maw 2024
Trydan data: 2 Hyd 2019 - 17 Medi 2023. Nwy data: 19 Maw 2023 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

O Na! Mae defnydd cyfartalog trydan yn ystod gwyliau'r Haf wedi cynyddu 9.6% o gymharu â gwyliau'r Hanner tymor yr haf. Eich defnydd trydan wythnosol ar gyfartaledd yn ystod gwyliau'r Haf oedd 4,600 kWh o gymharu â4,200 kWh yn ystod gwyliau'r Hanner tymor yr haf.  
Beth allwch chi ei ddiffodd i arbed ynni yn ystod y gwyliau nesaf?
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 41 kW yn y gaeaf i 25 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £4,500 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£40,000 33,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£14,000 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£23,000 19,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£4,100 3,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£14,000 13,000 kg CO2
£69,000 Dysgu rhagor

The Hundred of Hoo Academy Secondary Staff

The Hundred of Hoo Academy Secondary Pupils