The Leigh UTC

Secondary Brunel Way, Dartford DA1 5TF

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 5,830 1,150 £1,230 n/a -13%
Y llynedd 267,000 43,900 £55,900 £35,500 -33%
Nwy Wythnos ddiwethaf 4,570 960 £343 n/a +78%
Y llynedd Data ar gael o Ion 2024
Trydan data: 1 Medi 2018 - 22 Medi 2023. Nwy data: 25 Ion 2023 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£1,100 6,100 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£8,900 7,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£35,000 29,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£21,000 17,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£8,800 7,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd