The Pines

Primary Manor Wood, Red Lodge IP28 8WL

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,130 230 £170 n/a +21%
Y llynedd 80,000 13,400 £12,000 £7,350 -3.9%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,100 231 £33 n/a +7.1%
Y llynedd 143,000 30,000 £4,280 dim -7.3%
Trydan data: 1 Awst 2020 - 20 Medi 2023. Nwy data: 11 Mai 2021 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,700 2,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£5,900 6,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£7,400 8,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£320 2,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,300 2,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd