The Pochin School

Primary School Lane, Barkby, Leicester LE7 3QL

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd Data ar gael o Sad 30 Medi 2023
Trydan data: 22 Awst 2022 - 26 Ion 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£7,400 5,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£5,800 4,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

The Pochin School Pupils