Townhill Community Primary School

Primary Townhill Road, Townhill, Swansea SA1 6PT

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,650 11.3 £610 n/a -38%
Y llynedd 128,000 15,300 £24,400 £7,270 -1.9%
Nwy Wythnos ddiwethaf 200 42 £21 n/a -10%
Y llynedd 171,000 36,000 £6,480 dim n/a
Trydan data: 20 Mai 2019 - 6 Meh 2023. Nwy data: 22 Meh 2021 - 5 Meh 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£1,800 7,100 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,100 530 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£17,000 8,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£6,100 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£5,400 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Townhill Community Primary School Staff

Townhill Community Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Townhill Community Primary School mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council