Trallwn Primary School

Primary Trallwn Primary School Glan Yr Wern Llansamlet Swansea SA7 9UJ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,220 121 £451 n/a +5.8%
Y llynedd 59,500 9,910 £14,400 £3,850 -1.4%
Nwy Wythnos ddiwethaf 157 32.9 £16.50 n/a +8.8%
Y llynedd 158,000 33,200 £5,210 £148 -10%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 26 Medi 2023. Nwy data: 13 Ebr 2021 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 4.6 kW yn y gaeaf i 3 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £1,100 yn flynyddol.
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 5.8%, gan gostio £25 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£2,200 4,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£6,900 3,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£2,400 4,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£3,300 1,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£5,800 2,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Trallwn Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Trallwn Primary School mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council