Two Mile Ash School

Junior The High Street, Two Mile Ash, Milton Keynes MK8 8LH

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,350 233 £821 n/a +2.5%
Y llynedd 111,000 18,400 £33,000 dim -1.9%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,500 314 £114 n/a +9.5%
Y llynedd Data ar gael o Ebr 2024
Trydan data: 1 Hyd 2020 - 27 Medi 2023. Nwy data: 16 Ebr 2023 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yn anffodus nid ydych yn cyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 2.5%, gan gostio £20 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 7.1 kW yn y gaeaf i 5.4 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £1,000 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,600 1,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£4,800 2,400 kg CO2
£17,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Llun 20fed Chwe 2023

Two Mile Ash School Pupils