Watercliffe Meadow Community Primary School

Primary Boynton Road, Sheffield, South Yorkshire, S5 7HL

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,670 260 £400 n/a +2.6%
Y llynedd 126,000 20,900 £19,000 £4,920 -8.1%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,740 365 £52.20 n/a +15%
Y llynedd 170,000 35,700 £5,100 dim +11%
Trydan data: 1 Hyd 2015 - 28 Medi 2023. Nwy data: 1 Ebr 2014 - 28 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 8.6 kW yn y gaeaf i 5 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £1,300 yn flynyddol.
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 2.6%, gan gostio £10 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£770 5,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£3,900 4,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,600 1,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£4,900 5,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£640 760 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2019
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Llun 21ain Ion 2019
2018
1 weithred

Watercliffe Meadow Community Primary School joined Energy Sparks!

Llun 3ydd Rhag 2018

Watercliffe Meadow Community Primary School Staff

Watercliffe Meadow Community Primary School Pupils