West Witney Primary School

Primary Edington Road, Witney, Oxfordshire OX28 5FZ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 914 43.2 £347 n/a -0.3%
Y llynedd 51,800 4,850 £12,400 dim -16%
Nwy Wythnos ddiwethaf 0 0 0c n/a +0.0%
Y llynedd Data ar gael o Ion 2024
Trydan data: 6 Tach 2020 - 26 Medi 2023. Nwy data: 13 Ion 2023 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 4.8 kW yn y gaeaf i 2.1 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £1,300 yn flynyddol.
Dros y flwyddyn ddiwethaf, defnyddiwyd 52% o drydan pan oedd yr ysgol ar gau, gan gostio £6,500. Mae hyn yn dda o’i gymharu â llawer o ysgolion, ond a allech chi leihau’r defnydd o drydan y tu allan i oriau hyd yn oed yn fwy?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Trowch y gwres i lawr 1°C
£1,500 3,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Gwe 16eg Meh 2023
2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynllunio a chynnal ymgyrch i ddiffodd goleuadau a defnyddio golau naturiol ar ddiwrnodau heulog

Gwe 5ed Mai 2023
2023
2 o weithredoedd

Diffoddwyd dŵr poeth ar benwythnosau

Gwe 14eg Ebr 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion yn siarad â busnes yr ysgol neu’r rheolwr ystad am wella effeithlonrwydd goleuadau’r ysgol

Sul 9fed Ebr 2023
2023
2 o weithredoedd

Hanner tymor - amser i ddiffodd

Gwe 31ain Maw 2023

Wedi cael archwiliad ynni

Mer 1af Maw 2023
2023
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion yn cwrdd â'r gofalwr neu reolwr safle i drafod eu rôl mewn arbed ynni

Sul 15fed Ion 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Labelu goleuadau ac offer i ddangos pa rai y dylid eu gadael ymlaen neu eu diffodd

Sul 15fed Ion 2023
2022
2 o weithredoedd

Diffoddwyd y gwres yn ystod gwyliau ysgol

Maw 20fed Rhag 2022

Wedi dadrewi rhewgelloedd

Maw 20fed Rhag 2022

West Witney Primary School Pupils