Westbury Leigh Primary School

Primary Sandalwood Road, Westbury, Wiltshire BA13 3UR

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,860 170 £448 n/a -0.3%
Y llynedd Data ar gael o Rhag 2023
Nwy Wythnos ddiwethaf 387 81.2 £25.70 n/a -38%
Y llynedd Data ar gael o Ion 2024
Trydan data: 13 Rhag 2022 - 27 Medi 2023. Nwy data: 14 Ion 2023 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 9.4% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £1,100 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
Da iawn! Mae defnydd nwy yn ystod y tymor wedi gostwng 40% gan arbed £17 a 53 kg CO2 rhag cael eu rhyddhau i'r atmosffer bob wythnos.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,100 680 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£8,100 5,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£700 2,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Westbury Leigh Primary School Staff

Westbury Leigh Primary School Pupils