Weston All Saints Primary School

Primary Broadmoor Lane, Weston, Bath BA1 4JR

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,820 358 £656 n/a -14%
Y llynedd 129,000 21,400 £30,300 £8,060 n/a
Trydan data: 17 Ion 2022 - 18 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 10 kW yn y gaeaf i 7.7 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £510 yn flynyddol.
Ardderchog!  Mae defnydd trydan eich ysgol yn ystod gwyliau'r Haf 2023 wedi gostwng 18% o gymharu â Haf 2022. RhwngDydd Sadwrn 22 Gorff 2023 a Dydd Iau 31 Awst 2023 gwnaethoch ddefnyddio 8,100 kWh sydd wedi arbed £2,900. Mae hyn yn gynnydd o 1,700 kWh o gymharu â'r un cyfnod yn ystod y gwyliau llynedd ac wedi arbed 840 kg CO2.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,100 920 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£11,000 7,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£3,000 2,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£8,000 5,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Weston All Saints Primary School Staff

Weston All Saints Primary School Pupils