Wheatley Park School

Secondary Holton, Oxford OX33 1QH

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 321,000 45,400 £48,600 £10,300 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 600,000 126,000 £18,000 dim n/a
Trydan data: 1 Rhag 2021 - 27 Awst 2023. Nwy data: 11 Ion 2022 - 4 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£3,600 25,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£2,400 16,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£7,900 8,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£15,000 17,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£10,000 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Wheatley Park School Pupils