Whitestone Primary School

Primary Rushwind Close West Cross SA3 5RF

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,010 101 £375 n/a +0.7%
Y llynedd 55,600 9,410 £13,100 £7,140 +10%
Trydan data: 1 Ebr 2021 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yn anffodus nid ydych yn cyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 5.7 kW yn y gaeaf i 3.1 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £1,600 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 380 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £90 ac wedi cynhyrchu 65 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£3,100 1,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£11,000 5,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£9,400 4,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£3,000 1,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£2,700 1,300 kg CO2
£10,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Mer 18fed Ion 2023

Started working towards an energy saving target

Sul 1af Ion 2023

Whitestone Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Whitestone Primary School mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council