Winsley CE Primary School

Primary Tyning Road, Winsley, Bradford on Avon, Wilts BA15 2JN

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 905 90.2 £136 n/a +3.9%
Y llynedd 53,100 8,950 £7,970 £4,350 -2.9%
Nwy Wythnos ddiwethaf 284 59.6 £8.51 n/a +18%
Y llynedd 61,100 12,800 £1,830 £37.70 n/a
Trydan data: 1 Tach 2019 - 25 Medi 2023. Nwy data: 21 Hyd 2021 - 23 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich gwres ymlaen ar hyn o bryd a'r rhagolygon ar gyfer yr wythnos nesaf yw tywydd cynnes, gyda thymheredd dydd ar gyfartaledd o 17.0C. Rydym yn argymell eich bod yn diffodd eich gwres i gyd gyda'ch gilydd neu efallai ei fod wedi'i gynnau cyn i'r ysgol gael ei feddiannu yn y bore. Trwy ddiffodd eich gwres gallech arbed £24.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 830 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £71 ac wedi cynhyrchu 160 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,800 2,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£230 1,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£2,100 2,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£4,300 4,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£290 2,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Winsley CE Primary School Pupils