Wolvercote Primary School

Primary 9 First Turn, Wolvercote, Oxford OX2 8AQ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 51,200 7,730 £7,680 dim n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 450 94.5 £13.50 n/a +6.1%
Y llynedd 215,000 45,200 £6,460 £2,270 n/a
Trydan data: 1 Rhag 2021 - 28 Awst 2023. Nwy data: 11 Ion 2022 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich gwres ymlaen ar hyn o bryd a'r rhagolygon ar gyfer yr wythnos nesaf yw tywydd cynnes, gyda thymheredd dydd ar gyfartaledd o 17.6C. Rydym yn argymell eich bod yn diffodd eich gwres i gyd gyda'ch gilydd neu efallai ei fod wedi'i gynnau cyn i'r ysgol gael ei feddiannu yn y bore. Trwy ddiffodd eich gwres gallech arbed £110.
Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£2,500 18,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£700 4,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£760 5,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£520 3,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaen trydan
£1,500 1,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Wolvercote Primary School Pupils